Planta de reciclatge


Realitzem la selecció, garbellat, tractament i transformació final de Residus No Perillosos.
La nostra Planta de reciclatge de RCD’s compta amb l’autorització corresponent, registrada amb codi: 560/AAI/CV