Enderrocaments i demolicions

  • Disposem de tota la maquinària i equips necessaris per a la realització d’enderrocaments de construccions (habitatges, naus industrials).
  • Els enderrocs són recollits, transportats i dipositats en centres autoritzats, o bé són reciclats i reutilitzats.
  • Oferim també el lloguer de la maquinària i contenidors.